kz ru en

В олимпиаде по казахскому языку приняли участие 2 тыс. школьников некоренной национальности Источник: http://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/214262-v-olimpiade-po-kazakhskomu-yazyku-prinyali-uchastie-2-tys-shkolnikov-nekorennoj-natsionalnosti Қолд

05-01-2018

В олимпиаде по казахскому языку приняли участие 2 тыс. школьников некоренной национальности  Источник:

http://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/214262-v-olimpiade-po-kazakhskomu-yazyku-prinyali-uchastie-2-tys-shkolnikov-nekorennoj-natsionalnosti

ТОО Компания Финист, Creative Group ©, 2017