Преподаватель: Ахын Жагсалаг

Занятия youtube канал:   edlight physics

Дата Тема урока язык Раздел ссылка
1 25.мар Жол, жылдамдық, уақыт, аудан ретінде жол, орташа жылдамдық, жылдамдықтарды қосу қаз Кинематика https://youtu.be/l_7IgmIFc2c
2 27.мар Путь, скорость, время, Путь как площадь, Средняя скорость, Сложение скоростей рус Кинематика https://youtu.be/JLO-Ce_2ejE
3 31.мар Қозғалыс графигі, өзендегі қозғалыс, шеңбер бойымен қозғалыс қаз Кинематика https://youtu.be/RkwFBLKEHuw
4 02.апр Графики движения, Движение по реке, Круговое движение рус Кинематика https://youtu.be/uHJBFwuKVLo
5 07.апр Күш, салмақ, блоктар, серіппелер қаз Статика https://youtu.be/_SG9C0HmGU0
6 09.апр Сила, вес тела, Блоки, Соединения пружин рус Статика https://youtu.be/_QDf5HSvkMs
7 14.апр Йіндік тепе-теңдік қаз Статика https://youtu.be/q_sTLY1uC0A
8 16.апр Равновесие рычага рус Статика https://youtu.be/og8jajlkZJg
9 21.апр Жұмыс пен энергия қаз Жұмыс пен энергия https://youtu.be/MWeRPTbD7bE
10 23.апр Работа и энергия рус Работа и энергия https://youtu.be/gZsIo_ddUCM
11 28.апр Тығыздық, орташа тығыздық қаз Масса және тығыздық https://youtu.be/VPl2L-hE9t0
12 30.апр Плотность, средняя плотность рус Масса и плотность https://youtu.be/0nuh65lFl1Q
13 05.май Сұйықтық қысымы, байланысқан ыдыстар қаз Гидростатика https://youtu.be/pPILW0FctBo
14 07.май Давление жидкости, Сообщающиеся сосуды рус Гидростатика https://youtu.be/QjhRZu7e1Tg
15 12.май Архимед күші, денелердің жүзуі қаз Гидростатика https://youtu.be/Bu0LgES1nlo
16 14.май Сила Архимеда, Плавание тел рус Гидростатика https://youtu.be/Mo4ZUrJFQeI
17 19.май Клайперон-Менделеев формуласы қаз Жылу https://youtu.be/XAHmFuj7NPQ
18 21.май Уравнениие Клайперона-Менделеева рус Теплота https://youtu.be/Qj0T8eJloa4
19 26.май ПӘК, жылу қуаты қаз Жылу https://youtu.be/0MkePSg7VVs
20 28.май КПД, Мощность теплоты рус Теплота https://youtu.be/pIUSImbLfEM
21 02.июн  Фазалық ауысулар қаз Жылу https://youtu.be/Tddu63CunrQ
22 04.июн Фазовые переходы рус Теплота https://youtu.be/YFGRiNIilRw
23 09.июн Кедергілер қаз Электр тізбектері https://youtu.be/tUfp-sEHMoY
24 11.июн Сопротивления рус Электрические цепи https://youtu.be/WBZ3tkkC4Fo
25 16.июн Ом заңы қаз Электр тізбектері https://youtu.be/QAg9FWVu3-s
26 18.июн Закон Ома рус Электрические цепи https://youtu.be/tUfp-sEHMoY
27 23.июн Ом заңына есептер қаз Электр тізбектері https://youtu.be/Qc7ghmge0F0
28 25.июн Задачи на Закон Ома рус Электрические цепи https://youtu.be/qzbm0WS728M
29 30.июн Кирхгоф ережелері қаз Электр тізбектері https://youtu.be/IlkOlOBwnE8
30 02.июл Правила Кирхгофа рус Электрические цепи https://youtu.be/dQZXYDerwN0
31 07.июл Кирхгоф ережелерінен есептер қаз Электр тізбектері https://youtu.be/gNrr1rquIRA
32 09.июл Задачи на правила Кирхгофа рус Электрические цепи https://youtu.be/a2Scqjj6sBU
33 14.июл Шексіз тізбектер қаз Электр тізбектері https://youtu.be/7Mks2Q27jYE
34 16.июл Бесконечные цепи рус Электрические цепи https://youtu.be/9dSTpquPgXg
35 21.июл Эквивалентті тоқ көзі қаз Электр тізбектері https://youtu.be/jztTWCg-2Nk
36 23.июл Эквивалентный источник рус Электрические цепи https://youtu.be/Y6fHkHPr9xs
37 28.июл Электрқыздырғыш қаз Электр тізбектері https://youtu.be/2s5UXIhMzGE
38 30.июл Электронагреватель рус Электрические цепи https://youtu.be/hf3GTQlszPc
39 04.авг Бірқалыпты үдемелі қозғалыс қаз Кинематика https://youtu.be/MAJkcr_JdJ8
40 06.авг Равноускоренное движение рус Кинематика https://youtu.be/7OYS4tYJ3aE
41 11.авг Вертикальді қозғалыс қаз Кинематика https://youtu.be/qJZvDcmzZmc
42 13.авг Вертикальное движение рус Кинематика https://youtu.be/6FbbEHXkIrI
43 18.авг Тригонометрия. Вектор. Косинус және синус теоремалары қаз Кинематика https://youtu.be/S_RBJ8H8K68
44 20.авг Тригонометрия. Вектор. Теоремы синуса и косинуса рус Кинематика https://youtu.be/oj0fh5fxTB4
45 25.авг Тригонометрия. Вектор. Есептер қаз Кинематика https://youtu.be/YgYl_1IXFpM
46 27.авг Задачи. Тригонометрия. Вектор рус Кинематика https://youtu.be/42Zht8u4dqQ 
47 02.сен Көлбеу бұрышпен лақтырылған дененің қозғалысы қаз Кинематика https://youtu.be/j-2FT-beiTc
48 04.сен Движение тела брошенного под углом к горизонту рус Кинематика https://youtu.be/geJvWg54Q6w
49 09.сен Көлбеу бұрышпен лақтырылған дененің қозғалысы II қаз Кинематика  
50 11.сен Движение тела брошенного под углом к горизонту II рус Кинематика  
51 16.сен Айналмалы қозғалыс қаз Кинематика  
52 18.сен Вращательное движение рус Кинематика  
53 23.сен Ньютон заңдары қаз Динамика  
54 25.сен Законы Ньютона рус Динамика  

Преподаватель: Аманжолов Азим Жетесович

Дата Тема урока Раздел Язык YouTube ссылка
1 30 января Строение атома 1 Неорганическая химия рус https://youtu.be/g_CWmzJq3qQ
2 31 қантар Атом құрылысы 1 Бейорганикалық химия қаз https://youtu.be/HpaeIYe0i4s
3 11 февраля Строение атома 2 Неорганическая химия рус https://youtu.be/1NsZALUMwuA
4 11 ақпан Атом құрылысы 2 Бейорганикалық химия қаз https://youtu.be/L16ZwGtAVD4
5 27 февраля Смеси двух веществ Неорганическая химия рус https://youtu.be/shTdQU6SqI8
6 28 ақпан Екі затты қоспалар Бейорганикалық химия қаз https://youtu.be/CLkADuFPaLM
7 4 наурыз Көп затты қоспалар Бейорганикалық химия қаз https://youtu.be/f6qjGyAr7e4
8 5 марта Смеси несольких веществ Неорганическая химия рус https://youtu.be/xgfXNxkQd2k
9 12 марта Смеси/Олеум Неорганическая химия рус https://youtu.be/-KEvu13w_Os
10 13 наурыз Қоспалар/Олеум Бейорганикалық химия қаз https://youtu.be/B51jJb8Vn6E
11 24 марта Растворы Неорганическая химия рус https://youtu.be/Eel6cOha1tI
12 25 наурыз Ерітінділер Бейорганикалық химия қаз https://youtu.be/uWDghQqbOXw
13 1 сәуір Кристаллогидраттар Бейорганикалық химия қаз https://youtu.be/qxYYQW4GHh4
14 2 апреля Кристаллогидраты Неорганическая химия рус https://youtu.be/Xt6lpW4ukiU
15 8 сәуір Тотығу-тотықсыздану реакциялары Бейорганикалық химия қаз https://youtu.be/HCRjU9JhngQ
16 9 апреля Окислительно-восстановительные реакции Неорганическая химия рус https://youtu.be/XWtTM2-U4ck
17 14 апреля Пластинка Неорганическая химия рус https://youtu.be/-GjcOnyKLbk
18 15 сәуір Пластинка Бейорганикалық химия қаз https://youtu.be/EjIq7DvgU_U
19 21 апреля Электролиз 1 Неорганическая химия рус https://youtu.be/X_g5MJQANeo
20 22 сәуір Электролиз 1 Бейорганикалық химия қаз https://youtu.be/aWNFbgXXpDI
21 28 апреля Электролиз 2 Неорганическая химия рус https://youtu.be/1KAKV3HSTJM
22 30 сәуір Электролиз 2 Бейорганикалық химия қаз https://youtu.be/O-KOumgn5I8
23 12 мая Электролиз/Закон Фарадея Физическая химия рус https://youtu.be/_G9Cbq7g05k
24 13 мамыр Электролиз/Фарадей заңы Физикалық химия қаз https://youtu.be/yu2Lw4ER-ts
25 19 мая Кинетика, уравнение Вант-Гоффа Физическая химия рус https://youtu.be/jdxkxHyTHeY
26 21 мамыр Кинетика, Вант-Гофф теңдеуі Физикалық химия қаз https://youtu.be/RalpIgLheMo
27 27 мая Кинетика, уравнение Аррениуса 1 Физическая химия рус https://youtu.be/ImahCQOqE9E
28 28 мамыр Кинетика, Аррениус теңдеуі 1 Физикалық химия қаз https://youtu.be/9Tww6btOmbg
29 3 июня Кинетика, уравнение Аррениуса 2 Физическая химия рус https://youtu.be/rMXpnDI3gPQ
30 4 маусым Кинетика, Аррениус теңдеуі 2 Физикалық химия қаз https://youtu.be/fTh1U8NTQTI
31 10 июня Кинетика, комбинированные задачи Физическая химия рус https://youtu.be/c5EKjlwI_YM
32 11 маусым Кинетика, аралас есептер Физикалық химия қаз https://youtu.be/NIcA7QACrg0
33 22 июня Термохимия Физическая химия рус https://youtu.be/Dak94Om1goM
34 23 маусым Термохимия Физикалық химия қаз https://youtu.be/b3stdyVfQ6k
35 8 июля Энтальпия Физическая химия рус https://youtu.be/DTNf6HcTV1s
36 9 шілде Энтальпия Физикалық химия қаз https://youtu.be/-L4a-b3jxjQ
37 16 июля Закон Гесса Физическая химия рус https://youtu.be/7tuB5cKKzA0
38 16 шілде Гесс заңы Физикалық химия қаз https://youtu.be/xcYh1GHFQG4
39 22 июля Газовые законы Физическая химия рус https://youtu.be/1laX3CtpOAk
40 22 шілде Газ заңдары Физикалық химия қаз https://youtu.be/YQQ5XjRmTDg
41 7 августа Равновесие Физическая химия рус https://youtu.be/MxkFgQaGDkk
42 8 тамыз Тепе-теңдік Физикалық химия қаз https://youtu.be/fbjGB78akY0
43 16 августа Равновесие 2 Физическая химия рус https://youtu.be/j6h9n_74zG0
44 16 тамыз Тепе-теңдік 2 Физикалық химия қаз https://youtu.be/bu1-SSYMSCY
45 23 августа Равновесие 3 Физическая химия рус https://youtu.be/VI7iknQq2Go
46 23 тамыз Тепе-теңдік 3 Физикалық химия қаз https://youtu.be/pZLfj7qrVsc
47 6 сентября Кислоты и основания Аналитическая химия рус https://youtu.be/JrK8Me1Egsk
48 6 қыркүйек Қышқылдар мен негіздер Аналитикалық химия қаз https://youtu.be/E60e-5GC5qc

Преподаватель: Сакимов Ильяс Кабиденович
Время всех занятий: 16:30

Дата Тема урока Раздел YouTube ссылка
1 26 март Основные принципы анатомии и физиологии человека (часть 1) Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=kNt65lIYUK0&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=2&t=504s
2 31 март Основные принципы анатомии и физиологии человека (часть 2) Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=U_WDqSCs0bs&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=3&t=2341s
3 2 апреля Питание Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=fFYCaXFeEYM&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=4&t=3439s
4 7 апреля Пищеварение Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=ofF_u2jrtzw&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=5&t=0s
5 9 апреля Кровь Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=EAh8q4tohZI&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=6&t=2s
6 14 апреля Кровообращение Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=QgX-g1YKi98&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=7&t=0s
7 16 апреля Дыхание Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=6_iq5etrbwA&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=8&t=8s
8 21 апреля Иммунная система (часть 1) Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=gI--Q2BsLSo&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=9&t=4s
9 23 апреля Иммунная система (часть 2) Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=drV0TmvNYgk&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=10&t=3757s
10 28 апреля Иммунная система (часть 3) Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=hIEpbaKLENE&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=11&t=3819s
11 30 апреля Осморегуляция Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=9J5YCXOgDrU&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=12&t=0s
12 5 мая Выделительная система Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=gfM-k8FpFwk&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=35&t=1142s
13 12 мая Эндокринная система (часть 1) Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=s_YnMYULjNk&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=34&t=0s
14 14 мая Эндокринная система (часть 2) Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=qKVYBMhJ4vI&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=33&t=2873s
15 19 мая Размножение Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=-vnpzAfb-lw&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=32&t=2303s
16 21 мая Развитие организма (часть 1) Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=zUlhy7HLj5w&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=31&t=12s
17 26 мая Развитие организма (часть 2) Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=PldzVJmncHk&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=30&t=279s
18 28 мая Нернвый импульс Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=WAsGq1VpD4A&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=29&t=0s
19 2 июня Нервная система Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=QzcSN3brs5U&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=28&t=1840s
20 4 июня Органы чувств Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=l692h4wg8oM&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=27&t=2874s
21 9 июня Опроно-двигательная система Анатомия и физиология человека https://www.youtube.com/watch?v=ICf9ofV2q9Y&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=26&t=3076s
22 11 июня Химические основы живых организмов Основы биохимии https://www.youtube.com/watch?v=c_B3KWieQhA&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=25&t=828s
23 16 июня Биологическая роль воды Основы биохимии https://www.youtube.com/watch?v=X4Ssyai7NmI&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=24&t=3996s
24 18 июня Органические соединения Основы биохимии https://www.youtube.com/watch?v=r2VL66oDz40&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=23&t=1358s
25 23 июня Основные типы макромолекул     (часть 1) Основы биохимии https://www.youtube.com/watch?v=yANdIW75oFY&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=22&t=2600s
26 25 июня Основные типы макромолекул     (часть 2) Основы биохимии https://www.youtube.com/watch?v=MTMAy2AwahQ&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=21&t=1947s
27 30 июня Клетка- единица живого Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=CueDPD4GT5Y&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=20&t=311%s
28 2 июля Основные компоненты клетки Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=_Pysrq0asAI&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=19&t=2469s
29 7 июля Структура и функция мембран Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=_VlAoC3LZnk&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=18&t=586s
30 9 июля Введение в метаболизм Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=pdWMx6TZ0Bk&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=17&t=4658s
31 14 июля Клеточное дыхание (часть 1) Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=X-X4FQ5TnQ8&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=16&t=3810s
32 16 июля Клеточное дыхание (часть 2) Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=X-X4FQ5TnQ8&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=16&t=3810s
33 21 июля Фотосинтез (часть 1) Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=3kTByUgv_3g&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=15&t=3s
34 23 июля Фотосинтез (часть 2) Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=32M0PBmpDwE&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=14&t=0s
35 28 июля Коммуникации клеток (часть 1) Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=27mIcuFSIU8&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=13&t=1661s
36 30 июля Коммуникации клеток (часть 1) Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=f9_5XjJxkeU&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=12&t=0s
37 4 августа Клеточный цикл и митоз Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=xQ8jkwuhBSA&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=11&t=153s
38 6 августа Мейоз Клеточная биология https://www.youtube.com/watch?v=aHoWhG2NEYc&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=10&t=2323s
39 11 августа Менделевская генетика Генетика https://www.youtube.com/watch?v=zlrDHZsn8kU&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=9&t=0s
40 13 августа Аллельное взаиможействие генов Генетика https://www.youtube.com/watch?v=xQu-pb_0lUc&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=8&t=3517s
41 18 августа Неаллеьное взаиможействие генов Генетика https://www.youtube.com/watch?v=0hQ4LYaTsss&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=7&t=0s
42 20 августа Хромосомная теория наследственности (часть 1) Генетика https://www.youtube.com/watch?v=1BzghgDCXxY&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=6&t=3673s
43 25 августа Хромосомная теория наследственности (часть 2) Генетика https://www.youtube.com/watch?v=jPx34A816w0&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=5&t=0s
44 27 августа Генетическая роль ДНК Генетика https://www.youtube.com/watch?v=4K_vbOkKqh0&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=4&t=1914s
45 1 сентября От гена к белку (часть 1) Генетика https://www.youtube.com/watch?v=LUibYnqxp14&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=3&t=0s
46 3 сентября От гена к белку (часть 2) Генетика https://www.youtube.com/watch?v=pm1aWSGuajc&list=PLJEDjAF9Nb8iM6KHecTjq_PRBl54xQY23&index=2&t=0s
47 8 сентября Регуляция экспрессии генов         (часть 1) Генетика
48 10 сентября Регуляция экспрессии генов         (часть 2) Генетика
49 15 сентября Регуляция экспрессии генов         (часть 3) Генетика
50 17 сентября Вирусы Генетика
51 22 сентября Биотехнологии (часть 1) Молекулярная биология
52 24 сентября Биотехнологии (часть 2) Молекулярная биология
53 29 сентября Биотехнологии (часть 3) Молекулярная биология