Жасанды интеллект мұғалімді алмастыра алмайды, бірақ бұл оқытуды жақсартуға және білім сапасын арттыруға көмектеседі. Қазіргі ақпаратты технологиялар қарыштап дамыған дәуірде жасанды интеллект балалардың игілігі үшін жұмыс істеуге тиіс.

Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы КеБҰ «Swiss Innovators Club» (Швейцария) бірге білім беру ұйымдарының педагогтері мен басшыларының кәсіби біліктілігін арттыру бойынша «Қазіргі мұғалімнің кәсіби өміріндегі жасанды интеллект» тақырыбында халықаралық курс өткізеді.

Курстың мақсаты - заманауи технологияларды игеру, білім беру ұйымдарының педагогтері мен басшысыларының кәсіби қызметінде жасанды интеллект құралдарын қолдану дағдыларын қалыптастыру.

Курстың өту форматы –онлайн.

Мұғалімдер үшін курстағы жетістік - жасанды интеллект құралдарын қолдану арқылы олардың кәсіби мүмкіндіктерінің, білімдерінің кеңейтілетіні болады.

Білім беру ұйымдарының мұғалімдері үшін 3 айлық біліктілікті арттыру курсының құны 45'000 теңгені ($95 АҚШ долларына баламасы) құрайды.

Біліктілікті арттыру курсының құнына мыналар кіреді:

1. Теориялық сабақтар 4. Курсты қорғау

2. Практикалық сабақтар 5. Курстан кейінгі сүйемелдеу

3. Қорғауға дайындық 6. Халықаралық конференцияға қатысу

Жасанды интеллект арқылы мұғалімдер оқытудың өзіндік тәсілдері мен әдістерімен стандартты емес сабақтарды дамытуды үйренеді, бұл оқытуды тартымды және тиімді етеді.

Курс соңында педагогтер үшін олимпиада ұйымдастырылып, өткізіледі.

Оқу курсын аяқтағаннан кейін мұғалімдер мыналарды құра алады:

 

1-            Оқытудың инновациялық ортасы 11- Менталдық карталар
2-            Адаптивные обучающие системы 12- Білім беру ойындары
3-            Креативные уроки и лекции 13- Бейнематериалдар
4-            Тест және бақылау жұмыстары 14- Аналитика құралдары
5-            Жеке тапсырмалар 15- Креативті презентациялар
6-            Интерактивті сабақтар мен дәрістер 16- Автоматтандыру құралдары
7-            Графикалық элементтер 17- Оқулыққа көмекші материал
8-            Оқытудың эксклюзивті контенті 18- Оқыту жолдарын талдау
9-            Бағалау құралдарының әртүрлі формалары 19- Болашақ нәтижелерді болжау
10-        Оқу материалдарын динамикалық бейімдеу 20- Кәсіптік бағдар беру талдауы

 

Курсты тіркеу және төлеу                                   2024 жылғы 20 ақпанға дейін      

Курсты тіркеу және сипаттау сайты                https://feydey.group/ptt

Тіркелу сауалнамасы                                           https://feydey.group/ptt/application

Теориялық/ Практикалық сабақтар                25 ақпан — 20 наурыз 2024 ж.

Курсты қорғау:                                                     20 наурыз — 30 наурыз 2024 ж.

Курстан кейінгі сүйемелдеу                                30 наурыз — 18 мамын 2024 ж.

Конференцияда презентация жасау                  Маусымның алғашқы аптасы

Қызмет көрсету орны                                          Швейцария (вебинарлар)

Оқыту формасы                                                    Дәріс оқу форматындағы вебинарлар

Практикалық сабақтар                                       онлайн режимінде

Практикалық сабақтардың өту орны              мектептер, колледждер

Практикалық қолдану орны                             мектептер, колледждер

12 аптадағы оқу сағаттарының саны               барлығы 72 сағат + (6)

24 сағат теориялық сабақ

48 сағат практикалық сабақ

5 сағат қорғауға дайындық

1 сағат жобаны қорғау

Бұл курс келесілерге негіз болады:

1. Педагогтердің білім беруде жасанды интеллектті пайдалана отырып пәндерді оқытудың заманауи әдістемесін әзірлеуі және құруы.

2. Мектептің білім беру процесінде жасанды интеллектті пайдалану бойынша Қазақстан Республикасының мектептерінде құзыреттілік орталықтарын қалыптастыру.

Біліктілікті арттыру курстарында педагогтер келесі дағдыларды игереді:

 • Генеративті жасанды интеллект пен ақылды чатботтардың негізгі принциптерін зерттеу.
 • Генеративті жасанды интеллект жұмысының негіздеріне ену.
 • Ақылды чатботтардың жұмысын және олардың білім беру саласында пайдаланатын қосымшаларын зерттеу.
 • Кескін генераторларымен, анимация қызметтерімен және бейне дауыстарымен жұмыс істеу ережелерін түсіну.
 • Сұраныс инженериясы: білім беру әдістемелері мен тәсілдерінің ассистенті тұрғысынан чатботтарды қолдану. Оқытушылар үшін жасанды интеллект сервистердің бай кітапханасымен танысу.
 • Оқу процесінде пайдалану үшін арнайы жасалған әртүрлі жасанды интеллект қызметтерін қарастыру.
 • Чат-боттардың негізгі түрлерін, олардың мүмкіндіктерін, айырмашылықтарын және білім беру процесінде қолдану салаларын егжей-тегжейлі талдау
 • Чатботтар тиімділікті көрсететін нақты сабақ мысалдарын талдау
 • Чат-боттарды әкімшілік процестерге сәтті енгізу сценарийлерін зерттеу.
 • «Жұмыс ағыны» ұғымын түсіну және оның практикалық мысалдарын ұсыну.
 • Оқушылардың оқу барысында жасанды интеллектті қолдануын анықтау әдістерін талдау.

Оқу аяқталғаннан кейін мұғалімдер:

 • Интерактивті сабақтарды әзірлеу (интерактивті сабаққа арналған элементтері бар оқу материалдарын жасау, оқушылардың сабақтың білім беру процесіне қатысуын арттыру үшін интерактивті жаттығулар мен тапсырмалар жасау).
 • Бағалау құралдарының әр түрлі формаларын әзірлеу (автоматтандырылған тесттер мен басқа құралдарды құру, материалды тиімді есте сақтау үшін флэш-карталарды кіріктіру).
 • Шығармашылық презентацияларды әзірлеу (оқушыларға оқу материалын беруді жеңілдету үшін ақпараттық және көрнекі презентациялар жасау).
 • Графикалық элементтер мен ақыл-ой карталарын құрастыру (оқу мазмұнын визуалды қабылдауды жақсартатын графикалық элементтерді жасау, ақпаратты жүйелеу үшін ақыл-ой карталарын құрастыру).
 • Бейнематериалдар жасау (оқытудың заманауи әдістерін қолдана отырып, бейнематериалдар шығару, бейнематериалдарды оқу процесіне кіріктіру).
 • Білім беру ойындарын әзірлеу (оқу материалын игеруге ықпал ететін білім беру ойындарын әзірлеу, оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін ойын тәсілінің элементтерін кіріктіру).
 • Автоматтандыру және талдау құралдарын енгізу (оқу тапсырмаларын тиімдірек және дәл тексеру үшін автоматтандыру құралдарын енгізу, оқушыларға, мұғалімдерге және ата-аналарға кері байланыс беру үшін автоматтандырылған құралдарды қолдану, оқушылардың жетістіктерін үздіксіз бақылау үшін талдау құралдарын қолдану).

Курс аяқталғаннан кейін барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі.