«Әл-Фараби – 2023» Халықаралық олимпиадасы

No Content

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті дарынды оқушыларға қолдау көрсету мақсатында Қазақстан және ТМД елдерінің, сонымен қатар таяу және алыс шетел білім беру ұйымдарының 11-сынып оқушыларына арналған жыл сайынғы «Әл-Фараби 2024» халықаралық олимпиадасын өткізеді.

Шара Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі мен «Дарын» республикалық ғылыми-тәжірибелік орталығының қолдауымен жүзеге асады.

Олимпиада жеңімпаздары ҚР Оқу-ағарту министрлігінің I, П, III дәрежелі дипломдарымен марапатталған жеңімпаздардың білім беру саласындағы қолданыстағы заңнамалық актілерге сәйкес басым кұқығы бар, сондай-ақ әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да оқуға жеңілдік беріледі. ТМД елдерінен, сондай-ақ жақын және алыс шетелдерден келген білім беру ұйымдарының түлектері үшін университетке түсу емтихандарынсыз жеңілдікпен оқуға түсуге құқық береді.

Олимпиада үш кезеңнен тұрады: 1-ші және 2-ші кезеңдер online түрде https://farabi.university сайтында http://online-test.kaznu.kz сілтемесі арқылы өтеді.

Олимпиада қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде келесі пәндер бойынша өткізіледі: ағылшын тілі, биология, дүниежүзі тарихы, география, информатика, Қазақстан тарихы, қазақ тілі және әдебиеті, математика, орыс тілі және әдебиеті, неміс тілі, физика, француз тілі, химия, құқық негіздері.

Олимпиадаға тіркелу 26 ақпан мен 09 наурыз аралығында http://online-test.kaznu.kz сайтында (абитуриент ретінде) онлайн түрде жүргізілетінін мәлімдейміз.

Қазақстандық оқушылар үшін 1-кезең 11-12 наурызда (сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін Астана уақыты бойынша, өңірлер бойынша өту сілтемесі http://online-test.kaznu.kz, https://farabi.university/faculty/17?&active_tab_order=10 ), 2-кезең 18-19 наурызда (сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін Астана уақыты бойынша, өңірлер бойынша өту сілтемесі http://online-test.kaznu.kz, https://farabi.university/faculty/17?&active_tab_order=10) онлайн режимде прокторингті қолданумен өткізіледі.

ТМД елдерінен, сондай-ақ жақын және алыс шетелдерден қатысатын білім беру ұйымдарының түлектері үшін 1-кезең 12 наурызда (сағат 15:00-ден 16:00-ге дейін Астана уақыты бойынша, http://online-test.kaznu.kz ), 2-кезең 19 наурызда (сағат 15:00-ден 16:00-ге дейін Астана уақыты бойынша, http://online-test.kaznu.kz ) онлайн режимде өткізіледі.

Екінші және үшінші кезеңге 23 және одан жоғары балл алған қатысушылар өтеді.

Қазақстандық оқушылар үшін 3-кезең наурыз айының 28-29 күндері офлайн форматта университет базасында өтеді. Олимпиаданың жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша 3-кезеңінің тапсырмалары теориялық және практикалық есептер түрінде және тест сұрақтарына жауап беруден болса, ал жалпы гуманитарлық бағытта эссе, жағдаяттық мәселелер шешімін шығару және тест сұрақтарына жауап беруден тұрады.

Шетелдік оқушылар үшін 3-кезең наурыз айының 29-ы күні     (Астана уақытымен сағат             15:00-17:00     аралығында)    Microsoft    Teams     https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_ZTcwMWU5NmUtODZlYS00MjhhLWEzOTgtYzRkZTgwZjkzODdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0ab71a5-75b1-4d65-81f7-f479b4978d7b%22%2c%22Oid%22%3a%221f961cab-6b18-4548-b158-99748a65818d%22%7d

арқылы онлайн түрде өтеді.

Байланыс телефоны:

тел.: 377-33-30; 377-33-33; ішкі нөмір 17-31, 17-36, 17-34

e-mail: olympiad.farabi2024@gmail.com

No Content

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті дарынды оқушыларға қолдау көрсету мақсатында Қазақстан және ТМД елдерінің, сонымен қатар таяу және алыс шетел білім беру ұйымдарының 11-сынып оқушыларына арналған жыл сайынғы «Әл-Фараби 2023» халықаралық олимпиадасын өткізеді.

Шара Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі мен «Дарын» республикалық ғылыми-тәжірибелік орталығының қолдауымен жүзеге асады.

Олимпиада жеңімпаздары ҚР Оқу-ағарту министрлігінің  I, П, III дәрежелі дипломдарымен марапатталған жеңімпаздардың білім беру саласындағы қолданыстағы заңнамалық актілерге сәйкес басым кұқығы бар, сондай-ақ әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың бүкіл  оқу кезеңіне 100% жеңілдік беріледі. ТМД елдерінен, сондай-ақ жақын және алыс шетелдерден келген білім беру ұйымдарының түлектері үшін университетке түсу емтихандарынсыз барлық  оку кезеңіне 100% жеңілдікпен түсуге құқық береді.

Олимпиада үш кезеңнен тұрады:  1-ші және 2-ші кезеңдер online түрде www.kaznu.kz сайтында http://online-test.kaznu.kz сілтемесі арқылы өтеді.

Олимпиада келесі пәндер бойынша өткізіледі: ағылшын тілі, биология, дүниежүзі тарихы, география, информатика, Қазақстан тарихы, қазақ тілі және әдебиеті, математика, неміс тілі, орыс тілі және әдебиеті, физика, француз тілі, химия.

Олимпиадаға тіркелу  1 ақпан  мен 20 ақпан аралығында www.kaznu.kz сайтында онлайн түрде жүргізілетінін мәлімдейміз.

Қазақстандық оқушылар үшін 1-кезең 27-28 ақпан (сағат 10:00-ден 15:00-ге дейін), 2-кезең 9-10 наурызда (сағат 11:00-ден 12:00-ге дейін Астана уақыты бойынша) онлайн режимде өткізіледі.

ТМД елдерінен, сондай-ақ жақын және алыс шетелдерден қатысатын білім беру ұйымдарының түлектері үшін 1-кезең 1 наурыз (сағат 15:00-ден 16:00-ге дейін Астана уақыты бойынша), 2-кезең 07 наурызда (сағат 15:00-ден 16:00-ге дейін Астана уақыты бойынша) онлайн режимде өткізіледі.

Екінші және үшінші кезеңге 23 және одан жоғары балл алған қатысушылар өтеді.

Қазақстандық оқушылар үшін 3-кезең наурыз  айының 16-17 күндері офлайн форматта университет базасында өтеді. Олимпиаданың жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша 3-кезеңінің тапсырмалары теориялық және практикалық есептер түрінде болса, ал жалпы гуманитарлық бағытта эссе жазу және университеттің зертханалық кешендерінде жүргізілген жұмыстардың нәтижесі бойынша теориялық сұрақтарға жауап беруден тұрады.

Шетелдік оқушылар үшін 3-кезең наурыз  айының 20-сы күні   (Астана уақытымен  сағат 15:00-17:00 аралығында) Microsoft Teams арқылы онлайн түрде өтеді.

 

Байланыс телефоны:

тел.: 377-33-30; 377-33-33; ішкі нөмір 17-31, 17-30